Indkaldelse til generalforsamling i Det Kvindelige Litteraturselskab
den 25. februar 2020 kl. 18.30
i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus, Egebjergvej 129, Horsens 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægter (vedlagt)
  3. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
  4. Årsregnskab 2019 og budget 2020 (2 bilag vedlagt)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, 5 personer og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Evt.

Forslag til nye vedtægter 25.2.2020

Budgetudkast 2020

Regnskab 2019

Referat fra generalforsamlingen