Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand

Ulla Hoffer Henriksen, tlf. 22895244, ullahoffer@gmail.com

Næstformand

Jette Kolind, tlf. 40137549, jette.kolind@gmail.com

Kasserer

Lone Knakkergaard, tlf. 20452359, loneknakkergaard@outlook.dk

Øvrige

Laila Petersen, tlf. 30303746, lailapet@gmail.com

Susanne Andreasen, tlf. 27119677, sua@all-web.dk

Suppleanter

Mona Langvold, tlf. 60566450, mona.langvold@icloud.com

Lisbeth Christensen, tlf. 28975319, lisbethchristensen51@gmail.com

Revisor

Vera Pedersen, tlf. 25540292, verapedersen8700@gmail.com

Revisorsuppeant

Ilse Kyndesgaard, ik@larus.dk

Bestyrelsen