Indkaldelse til generalforsamling

Det Kvindelige Litteraturselskab                            25.1.24

Hermed indkaldes i henhold til vedtægterne til generalforsamling i Det Kvindelige Litteraturselskab

Onsdag den 28.2.24 kl. 18.30

I Oasen, Sognegårdsvej 3, 8700 Horsens

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsens foreslår Tove Nielsen Kusk
  2. Bestyrelsens beretning for 2023. Se beretning.
  3. Regnskab for 2023 og budgetforslag for 2024. Se regnskab 2023 og budgetforslag 2024.
  4. Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til bestyrelsen senest 14.2.24
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter: Laila Schou Petersen (genopstiller), Jette Kolind (genopstiller), Lisbeth Christensen (genopstiller som suppleant). Mona Langvold (genopstiller), Marianne Tjørntved Hansen (genopstiller ikke). Der har foreløbig meldt sig 1 kandidat til bestyrelsen, Ulla Hoffer HenriksenAndre der ønsker at opstille til valget, bedes (af praktiske grunde) meddele det til bestyrelsen på forhånd. Det er også muligt at opstille på selve generalforsamlingen.
  6. Fastsættelse af kontingent for 2025. Bestyrelsens forslag er 255 kr.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Vera Pedersen (genopstiller) og revisorsuppleant Ilse Kyndesgaard (genopstiller).
  8.  Eventuelt